Ullensvang kommune er først ute med Memoria i Hordaland

 

Ullensvang kommune er i full gang med kommunesammenslåing, og jobber parallelt med å videreutvikle omsorgstjenestene sine.

 

I september innførte de Memoria på to sykehjem og to dagsentre; et initiativ som kom fra spesialsykepleier og prosjektansvarlig Helga Midnes. Sykehjemmene Utneheimen og Bråvolltunet, og dagsentrene Bua og Kardemomme, er nå i gang, og i dette intervjuet forteller Midnes mer om hvorfor Ullensvang kommune satser på Memoria.

 

Memoriakontakt Ingvill Kalvik, avdelingsleder Gerd Ingrid Hauso, områdeleder vest Kari Skare Storhei og Memoriakontakt Tina Beniga fra Utneheimen. Til høyre står prosjektleder og initiativtaker Helga Midnes. Foto: MinMemoria AS

 

Bråvolltunet er et av sykehjemmene som har tatt Memoria i bruk. Foto: MinMemoria AS

Hvorfor går dere i gang med Memoria?

Vi ønsker å få i gang mer aktiv bruk av livshistorien, fordi det ikke fungerer med den papirbaserte livshistorien som vi bruker i dag. Livshistorieskjemaene blir i liten grad brukt, og det er veldig varierende hvor mye informasjon pårørende fyller ut. 

 

Vi ser at noen pårørende blir triste når de skal fylle ut livshistorien på papir, fordi det føles som å skulle skrive minneord om beboeren. Memoria fremstår som mer positivt både for beboere, pårørende og ansatte. 

 

Memoria vil være et godt hjelpemiddel for de ansatte når de skal bli kjent med beboerne, og de får et godt samtaleverktøy i møte med hver enkelt. Det at teknologien er enkel å innføre, og at livshistorien blir levende og lett å bruke i hverdagen, gir oss mange muligheter. 

 

Hvilke forventninger har dere til Memoria?

Vi ønsker et fokus i tjenestene som er mer personsentrert. Fokuset skal endres fra medisinsk og oppgavebasert, til fokus på glede, aktivitet og normalitet. 

Opplæring for ansatte på Bråvolltunet. Foto: MinMemoria AS

Det blir enklere for oss ansatte å lære beboerne å kjenne, slik at vi kan hjelpe dem så godt vi kan. Jeg håper det blir et godt hjelpemiddel ved for eksempel uro eller på en “dårlig dag”, og at pårørende og beboer enklere kan følge med på hverandre i hverdagen, på turer eller ferie.

Memoriakontakt

 

Hvordan ser dere for dere å bruke Memoria?

Memoria skal brukes både en til en og i grupper. Større fokus på aktivitet og interesser gjør det enklere å planlegge riktig aktivitet til riktig person. Vi ser for eksempel behov for økt fokus på aktiviteter for menn. De har ofte et annet interessefelt enn hus og hjem, og vi ser at menn gjerne søker samvær med andre menn. Informasjonen i Memoria gir oss et bedre grunnlag for å få dem i tale om temaer som interesserer dem.

Informasjonen i Memoria gjør at vi kan gi beboerne bedre innhold i hverdagen. 

Memoriakontakt

 

Hvorfor er det viktig at pårørende tar del i dette?

Ullensvang kommune ligger nydelig til i Hardangerfjorden. Prosjektleder Midnes tok Marthe Tverbakk Tjærandsen fra MinMemoria med på litt sightseeing i området. Foto: MinMemoria AS

Pårørende er en viktig del av beboerens liv og historie. Det blir nyttig at flere i familien kan legge inn bilder og historier, slik at vi får vite mer om hva som er viktig for beboeren. Memoria gir oss i tillegg mulighet til å involvere hele familien i det som skjer i dag. Vi kan vise pårørende de fine hverdagsøyeblikkene som oppstår når de ikke er på besøk. 

– Det kan bli lettere å involvere pårørende som en ressurs.

Memoriakontakt

 

Hvordan skal dere sikre en god implementering?

Vi skal være “på” og jobbe aktivt med Memoria. Ledelse og superbrukere har ansvar for å sikre at Memoria blir brukt og at alle har fått tilstrekkelig opplæring. Et av tiltakene som skal sikre god implementering er at vi legger Memoria inn i de ansattes arbeidsplan, slik at det blir aktivt brukt både sammen med beboer og som kommunikasjonsverktøy med pårørende.

 

Prosjektleder Midnes har sauer på gården sin, og Marthe var så heldig at hun fikk bo her under besøket i Ullensvang. Foto: MinMemoria AS

Ullensvang kommune er nå i gang med kommunesammenslåing. Hva er planen videre for Memoria i forbindelse med dette?

Nå skal vi gjøre oss erfaringer og få satt det i system. Vi skal involvere de som jobber med velferdsteknologi i de andre kommunene, og dele våre erfaringer. Hvis det fungerer godt så er planen at det skal videreføres i hele den nye kommunen.

 

Jeg har undersøkt mye i forbindelse med demensplan 2020, og da er Memoria et av verktøyene jeg landet på som dekker mange av våre behov. 

 

 

 

Publisert 14.10.2019 kl. 14:09

 


 

Vil du har mer informasjon om Memoria til din omsorgstjeneste? Ta kontakt med oss for en prat eller en demo, eller trykk her for å be om et uforpliktende tilbud.

 

Les flere brukerhistorier her