Utvider satsningen på sosial velferdsteknologi

Orkdal kommune satser på sosial velferdsteknologi – og nå utvider de fokuset på personsentrert omsorg i eldreomsorgen. For et år siden startet Orkdal helsetun med implementering av Memoria på demensavdelingen, og nå utvides tilbudet.

 

Enhetsleder på Orkdal helsetun, Sissel Kristine Høydal. Foto: MinMemoria AS

Enhetsleder på Orkdal helsetun, Sissel Kristine Høydal. Foto: MinMemoria AS

Vi hadde et stort behov for å gjøre noe med informasjonsflyten mellom Helsetunet og pårørende. Da jeg så en presentasjon av Memoria tenkte jeg at det er akkurat det vi trenger for å dekke dette behovet, forteller en engasjert enhetsleder på Orkdal Helsetun, Sissel Kristine Høydal.

 

Helsetunet søkte midler til å teste Memoria fra Sanitetsforeningen, og fikk søknaden innvilget. Et år etter oppstart har de sett god effekt av løsningen som arbeidsverktøy, og gevinsten av at pårørende får mer innsikt i hverdagen til sine kjære.

 

Flere pårørende er superfornøyde med løsningen, og vi opplever selv at det er et veldig godt verktøy i samtaler med beboerne. På langtidsavdelingene ser vi mange av de samme behovene som på demensavdelingen, og vi utvider derfor tilbudet til disse avdelingene nå.

 

 

Opplæring for ansatte Orkdal helsetun

En av puljene med ansatte som fikk opplæring i Memoria som omsorgsverktøy.

Oppstart på to nye avdelinger

Torsdag 11.april fikk ansatte, Memoriakontakter og pårørende på langtidsavdelingene opplæring. Under evaluering av dagen er tilbakemeldingen fra de ansatte at de gleder seg stort til å bli bedre kjent med sine beboere, til å skape livsglede og gode samtaler, og til å få en bedre kontakt med pårørende.

 

Under pårørendekvelden var det stort engasjement og god stemning blant de oppmøtte. Flere er allerede godt i gang med oppretting av Memoriaprofil, og mange har invitert flere i familien til å bidra. De ser frem til å bruke Memoria selv når de kommer på besøk, og til å få en tettere kontakt med de ansatte på helsetunet.

 

Pårørendeopplæring Orkdal helsetun

Rundt 30 pårørende fikk med seg Memoriakvelden, og mange kom godt i gang med profil til sin kjære.

Stor gevinst når man får det til

På spørsmål om hvorfor skal andre kommuner satse på Memoria, er enhetsleder Høydal klar i talen:

 

For å imøtekomme pårørende sitt behov for informasjon. Det er en helt ufarlig kanal å bruke, og gir stor gevinst når man får det til. Bare prøv! I verste fall fungerer det ikke, i beste fall blir det fantastisk.

 

MinMemoria ønsker de nye avdelingene på Orkdal Helsetun lykke til med implementeringen, og vi gleder oss til å følge dere gjennom prosessen!

 

Publisert 12.04.2019 kl. 20:02

 


 

Vil du har mer informasjon om Memoria til din omsorgstjeneste? Ta kontakt med oss for en prat eller en demo, eller trykk her for å be om et uforpliktende tilbud.

 

Les flere brukerhistorier her