Brukerundersøkelse: Memoria hjelper ferievikarene å forstå brukerens behov

 

Med sommer og årets største ferieavvikling vel overstått, har vi gjennomført en spørreundersøkelse blant ferievikarer som har brukt Memoria. 

For mange av vikarene representerer ikke oppdraget bare et møte med en ny arbeidsplass og nye kollegaer, men de skal også møte og bli kjent med nye brukere. For mange av brukerne er det vanskelig å uttrykke hvem de der og hva de ønsker, dette kan gjøre ferievikarens oppdrag om å yte god personsentrert omsorg utfordrende. 

I tjenestene som bruker Memoria har vikarene blitt kjent med både brukere og pårørende gjennom appen. De fleste tjenestene har gjennomført livshistoriekartlegging på papirskjema i tillegg, men mange opplever at det ikke er tid for ferievikarer til å sette seg godt nok inn i disse. Fordelene med å ha informasjonen i Memoria isteden, er at de kan ta livshistorien med seg der de er, og bruke den jevnlig og aktivt i relasjonsbygging med bruker. 

Her presenterer vi de viktigste funnene i undersøkelsen vår.

 

 

1. Memoria hjelper vikarene å bli kjent med brukerens behov, og det hjelper dem å forhindre uro i avdelingen.

 

Det har spesielt vært nyttig ved urolighet hos pasienter. Det har hjulpet å trekke fram kjente og kjære minner, både gjennom å fortelle og å vise bilder.”

 

80%

…er helt enige i at Memoria hjelper dem å forstå brukerens behov

Resterende 20% er delvis enig.

 

85.7%

…opplever Memoria som et nyttig hjelpemiddel i urolige stunder.

 

100%

…opplever at informasjonen i Memoria gjør det enklere å trygge beboere som er urolige. 

 

 

 

 

2. Memoria hjelper vikarene å bygge en god relasjon med brukeren, slik at de kan yte en god og personsentrert omsorg i hverdagen.

 

“Det har gitt en forståelse av interessene til pasienter, og vi får dermed et innblikk i hvordan vi skal gjøre dagen til pasienten best mulig.”

 

100%

…opplever at Memoria hjelper dem å bygge en god relasjon med brukeren. 

 

100%

…opplever Memoria som et svært nyttig verktøy i samspill med beboer.

 

80%

…er helt enige i at Memoria gjør det enklere å gi brukeren god omsorg.

Resterende 20% er delvis enig.

 

80%

…opplever Memoria som nyttig ved planlegging av individuell- eller gruppeaktivitet.

 

83.3%

…opplever Memoria som et nyttig verktøy under daglige rutiner som stell, matsituasjoner og lignende.

 

 

 

 

Kommunikasjon med pårørende

Av de spurte hadde 57.1% brukt Memoria til å kommunisere med pårørende. Kommunikasjon i Memoria innebærer sosial kommunikasjon, der man fremmer det som skjer i hverdagen på institusjon. Undersøkelsen fortalte oss at 7 av 10 som hadde brukt Memoria til kommunikasjon med pårørende, opplevde at det hjalp dem å bygge en god relasjon. Dette er en tilbakemelding som også går igjen hos faste ansatte som bruker Memoria.

 

71.4%

…opplever at Memoria hjelper dem å bygge en god relasjon med pårørende

 

 

 

 

En god totalopplevelse

For at Memoria skal være et godt verktøy i en hektisk hverdag, er det viktig at appen er brukervennlig, og at de som skal bruke den får opplæring. I vår undersøkelse oppgir samtlige at de har fått opplæring, og trekker samtidig frem at appen har vært lett å bruke. 

 

 

“Ja, men trengte ikke så mye [opplæring] siden appen er lett å orientere seg i.”

 

 

Vikarene som har brukt Memoria i sommerferien forteller blant annet at det har vært kjekt og spennende, en fin opplevelse, bra, og lett å bruke og en god opplevelse

 

 

På spørsmål om hvorfor Memoria har vært nyttig for deg som ferievikar, trekker mange frem at det hjelper dem å bli kjent med brukeren. For å yte en god omsorg er det viktigste grunnlaget nettopp dette: for å jobbe personsentrert, må du kjenne personen. 

 

Ifølge vikarer som har svart på undersøkelsen, har Memoria har vært nyttig for å…

 

“lære å bli kjent med beboer, og det hjelper i urolige situasjoner”

 

“roe ned enkelte pasienter og for å lære om dem for å bli kjent med dem.”

 

 

Vi takker alle som tok seg tid til å svare på undersøkelsen vår, og håper Memoria vil fortsette å bidra til trygghet, ro og livsglede for våre brukere.

 

 

 

Publisert 15.10.2019 kl. 12:12

 


 

Vil du har mer informasjon om Memoria til din omsorgstjeneste? Ta kontakt med oss for en prat eller en demo, eller trykk her for å be om et uforpliktende tilbud.

 

Les flere brukerhistorier her