Kan vi sende bilder og meldinger i Memoria?

Både helsepersonell og pårørende kan sende bilder og beskjeder i den aktuelle bruker sin Memoriaprofil. Dette gjør det enklere for helsepersonell å dele øyeblikk fra brukerens hverdag, slik at pårørende får en bedre innsikt. Det gjør det også enklere for pårørende å opprettholde kontakt med sin kjære. God kommunikasjon øker opplevelsen av god kvalitet i tjenesten.