fbpx

MEMORIA I OMSORGEN

Sosial velferdsteknologi for omsorg og kommunikasjon

Memoria er et enkelt og oversiktlig verktøy som støtter helsepersonell i sitt møte med brukeren. Systemet brukes i miljøarbeid, til forebygging av uro og som et bindeledd mellom omsorgstjenesten og pårørende. Det legger til rette for samarbeid og kommunikasjon, og bidrar til økt innsikt og involvering.

Memoria fremmes i helsereformen «Leve hele livet», som et verktøy for gode øyeblikk og kommunikasjon med pårørende.
 • Bent Høie

  For en god ide! Familien kan bruke appen til å dele beboernes livshistorie med helsepersonell. Bilder og historier. Da kan de ansatte snakke med de eldre om det som er viktig for dem. Det skaper trygghet og mindre ensomhet! Dette er en inspirasjon til vårt arbeid med reformen "Leve hele livet."

 • Marisol Eliassen

  Memoria er et godt verktøy for oss som jobber med personer med demens. Vi bruker det mye til forebygging av uro, men det kan også brukes under uro.

 • Anders Johnson

  Nå får mamma bli inkludert i familielivet på en helt annen måte. Og det fine er at hvilken som helst pleier kan plukke frem en iPad og prate med henne om ting hun husker, ting som betyr noe for henne. Det handler om livskvalitet.

 • Anett Hunstad

  Du klarer å hente dem ut av en situasjon der de føler at de ikke skal være eller hører hjemme, ved hjelp av bilder eller informasjon. De får snakke om ting de liker og kjenner igjen. I appen får du hele bakgrunnshistorien deres, tilgjengelig på enkelt vis til enhver tid. Det er man helt nødt til å ha.

Livshistorien som ressurs

Brukerens bakgrunnshistorie og interesser brukes til å bygge en god relasjon, og til ivaretakelse av medbestemmelse og mestring i omsorgen.

Mestring og integritet

Minneaktiviteter skaper mestring og glede, og brukes til å avverge engstelse og uro. Dette kan forebygge depresjon og forbedre kognitiv funksjon, psykologisk velvære og integritet.

Involvering av pårørende

Pårørende er en viktig ressurs for god livshistoriekartlegging. I Memoria kan de aktivt bidra med informasjon, og sikre at helsepersonell får kunnskapen de trenger for å ivareta god personsentrert omsorg.

Innsikt og samarbeid

God kommunikasjon bidrar til et godt samarbeid og økt engasjement. I Memoria kan helsepersonell og pårørende enkelt kommunisere med hverandre gjennom bilder og beskjeder i hverdagen.

Kjøp og implementering

1. Kontakt oss

Ta kontakt med oss for bestilling, eller for et uforpliktende tilbud.

2. Oppstart

Implementeringen starter med opplæring for ansatte og pårørende.

3. Opprett Memoriaprofiler

Pårørende oppretter Memoriaprofil til brukeren, og omsorgstjenesten får tilgang.

4. Bruk Memoria i omsorgen

Ivareta personsentrert omsorg, og skap gode øyeblikk i hverdagen.

Få et tilbud

Implementeringsprosess

Her kan du lese mer om oppstart, hva som må være på plass i forkant og om implementeringsprosessen.

Les mer

Prismodell

Ved oppstart kjøper omsorgstjenesten en standardpakke som inkluderer opplæring, informasjonsmateriell og tilpasning av implementeringsprosessen for kunden. For bruk av tjenesten betales det én årslisens per Memoriaprofil (en til hver tjenestemottaker – min. 15 stk.) Lisenser er ikke personlige, og kan overføres fra en Memoriaprofil til en annen innenfor avtaleperioden.

Årslisensen gir tilgang på kontinuerlig oppdatert system, og inkluderer drift, lagring og vedlikehold av tjenesten.

 

Nettbrett og trådløst nett

Memoria brukes hovedsakelig på nettbrett, og det anbefales minst et nettbrett per avdeling/bogruppe. Hvis pårørende skal kunne låne nettbrett ved besøk, anbefales det å ha et eget gjestenettbrett til dette formålet.

For å bruke Memoria kreves det tilgang til trådløst nett. Dersom det ikke er wifi tilgjengelig er det mulig å bruke data SIM-kort i nettbrettet.

 

Kurs og opplæring

Ved etablering avtaler vi en kursdag for ansatte og pårørende. Kursdagen består av:

 • Kurs for Memoriakontakter (superbrukere) og ledere
 • Opplæring for ansatte
 • Memoriakveld for pårørende

 

Implementering

Hver omsorgstjeneste har ulike behov, og implementeringsprosessen tilpasses deretter. Dette gjøres i tett samarbeid med Memoriakontakter og ledere. Hver avdeling anbefales å ha minimum to Memoriakontakter.

Memoriakontaktene har i samarbeid med leder et overordnet ansvar for:

 • At avdelingen har tilstrekkelig informasjons- og opplæringsmateriell
 • At interne rutiner for bruk etableres og følges
 • At ansatte og vikarer får opplæring
 • At pårørende får god informasjon og bistand ved behov

Memoriakontaktene har også løpende dialog med sin kontaktperson hos MinMemoria, som bistår i implementeringsprosessen.

Skjul info

Ofte stilte spørsmål

 • Hvordan fungerer Memoria?

  Hver bruker av omsorgstjenesten har en personlig Memoriaprofil. Memoriaprofilen inneholder informasjon om brukerens bakgrunnshistorie, interesser og nære relasjoner, samt bilder og beskrivelser fra brukerens livshistorie. Flere kan ha tilgang til samme brukers Memoriaprofil, for eksempel pårørende, støttekontakt eller avlaster og helsepersonell. Alle med tilgang kan kommunisere med bilder og beskjeder i Memoriaprofilen, og opprettholde god innsikt og kontakt mellom omsorgstjenesten og de rundt.

 • Hvem kartlegger livshistorien i Memoria?

  I de fleste tilfeller er det pårørende som legger til bakgrunnshistorikk, interesser, minner og bilder i brukerens Memoriaprofil. Alle pårørende kan ha egen tilgang til Memoriaprofilen, og når som helst oppdatere eller utfylle livshistorien fra egen mobil, nettbrett eller PC. Helsepersonell kan også med samtykke bidra i utfylling av livshistorien, eller stå for hele kartleggingen.

 • Hvem har tilgang til brukerens Memoriaprofil?

  Det er kun de som spesifikt gis tilgang til en Memoriaprofil som får se innholdet i profilen. All informasjon er beskyttet med brukernavn og passord, og er ikke søkbar eller synlig for andre enn de som har fått tilgang. Man kan ha tilgang til flere Memoriaprofiler samtidig. Med redigeringstilgang (bidragsyter) kan man legge til og endre innhold i hele Memoriaprofilen. Med lesetilgang kan man se innholdet i hele Memoriaprofilen, men ikke redigere den. Begge tilgangstyper lar deg sende meldinger.

 • Kan vi sende bilder og meldinger i Memoria?

  Både helsepersonell og pårørende kan sende bilder og beskjeder i brukerens Memoriaprofil. Dette gjør det enklere for helsepersonell å dele øyeblikk fra brukerens hverdag, slik at pårørende får en bedre innsikt. Det gjør det også enklere for pårørende å opprettholde kontakt med sin kjære. God kommunikasjon øker opplevelsen av god kvalitet i tjenesten.

 • Må vi ha nettbrett for å bruke Memoria?

  Vi anbefaler å bruke nettbrett over mobil, da nettbrettet gir en bedre opplevelse når man f.eks ser på bilder eller leser historier sammen. Vi anbefaler også at man har minst ett nettbrett tilgjengelig for hver avdeling eller bogruppe. Visningsappen kan brukes på alle nettbrett og mobiler som har Android eller IOS operativsystem.

 • Kan vi ha flere Memoriaprofiler på samme nettbrett?

  Man kan ha tilgang til flere Memoriaprofiler fra samme innlogging. Dette gjør at helsepersonell får alle sine brukeres Memoriaprofiler lett tilgjengelig, og i et oversiktlig format. På denne måten kan man ta nettbrettet med seg fra bruker til bruker, og ivareta personsentrert fokus.

 • Må vi ha trådløst nett for å bruke Memoria?

  For å bruke Memoria må nettbrettet være koblet til internett. Dette kan gjøres via trådløst nett, eller ved å bruke SIM-kort i nettbrettet. Hos noen abonnementsleverandører kan man få gratis data SIM-kort tilknyttet et eksisterende abonnement, slik at det ikke medfører ekstra kostnader. Sjekk gjerne om dette er mulig hos deres leverandør.

 • Kan bruker eller pårørende bruke Memoria selv?

  Både bruker og pårørende kan bruke Memoria selv. De kan logge inn med egen tilgang, og kan ha enten lesetilgang eller være bidragsyter i Memoriaprofilen. De kan bruke visningsappen for å se på Memoriaprofilen, og nettsiden for å se eller redigere Memoriaprofilen, alt etter hvilket tilgangsnivå de har.

 • Hva er forskjell på nettsiden og visingsappen?

  I web-applikasjonen (innlogging i nettleser) kan man opprette Memoriaprofiler, redigere Memoriaprofiler, administrere tilganger og egen brukerkonto. Visningsappen til nettbrett og mobil er laget for at hvem som helst skal kunne bruke den, uten fare for å gjøre uønskede endringer i selve Memoriaprofilen. I visningsappen kan man se Memoriaprofiler man har tilgang til, sende melding med eller uten bilde og favorisere bilder, men altså ikke redigere selve Memoriaprofilen.

 • Hvor finner jeg tips og brukermanual?

  Du finner tips og veiledere på hjelp.minmemoria.no. Du kan også klikke på "Brukermanual" helt nederst på nettsiden.

Møt Hermann

Slik kommer
du i kontakt med oss

Ønsker du mer informasjon til deg selv eller din omsorgstjeneste? Ta gjerne kontakt med oss gjennom kontaktskjemaet nedenfor, eller direkte på telefon.
Besøksadresse
Kunnskapsparken Bodø, Sjøgata 15/17 4.etg, 8006 Bodø
Epost
post@minmemoria.no
Telefon
73 02 22 22