Personvernerklæring

Denne personvernerklæringen gjelder for MinMemoria web-applikasjon. Gjennom å bruke vår nettside og tjeneste samtykker du til denne personvernerklæringen. 

 

1. Bakgrunn

Memoria (“tjenesten”) eies og driftes av MinMemoria AS. Som bruker av tjenesten gir du oss tilgang til personopplysninger som du registrerer, altså opplysninger som kan identifisere deg som fysisk person.

MinMemoria AS er behandlingsansvarlig for de opplysninger vi behandler. Som bruker av tjenesten velger du i stor grad selv hvilke personopplysninger du vil legge ut gjennom tjenesten.

Hensikten med denne personvernerklæringen er at du som bruker skal vite hvilke opplysninger MinMemoria AS som behandlingsansvarlig samler inn om deg, formål med denne innsamlingen og dine rettigheter rundt egne personopplysninger. Personvern er viktig for oss, og vi er opptatte av at ditt personvern ivaretas og behandles med respekt.

 

2. Formål

Formålet med innhenting av personopplysninger er å oppfylle de forpliktelser vi som leverandør har ovenfor deg som bruker eller kunde av tjenesten. Vi lagrer informasjon innsamlet fra deg. Dette er nødvendig for å levere produktet.

Vi bruker din kontaktinformasjon til å kommunisere med deg om produktene våre og fortelle deg om retingslinjene og betingelsene våre. Formålet med disse opplysningene er å sikre en kommunikasjonsflyt mellom deg og oss, f.eks ved behov for support, relevant informasjon om oppdateringer eller endringer i løsningen og administrasjon/fakturering. Kontaktinformasjon og ip-adresse brukes i forbindelse din kontakt med med vår chat-tjeneste. Din samtalehistorikk med oss blir lagret for å gi kontinuitet i vår kundestøtte. Vi bruker også kontaktinformasjonen til å svare deg når du kontakter oss. Informasjonen blir ikke videresolgt eller utlevert til andre annonsører, selgere eller tjenesteleverandører.

For å identifisere brukere og for å sørge for sikker innlogging og gjenoppretting av passord benyttes din e-postadresse som et sikkerhetsledd.

For statistiske formål og for å tilpasse og videreutvikle produktet lagres brukerens fysiske lokasjon via ip-adresse, operativsystem, mobile enhet og lignende (metadata).

Vi bruker kontakt- og betalingsinformasjon du har oppgitt til å gjennomføre fakturering og betaling.

 

3. Brukers personopplysninger

3.1 Brukerkonto

For å bruke tjenesten må du opprette en brukerkonto. For å opprette brukerkonto må du oppgi følgende opplysninger:

 • Ditt navn
 • Din e-postadresse

Det rettslige grunnlaget for å behandle disse personopplysningene, er at det er nødvendig for å oppfylle avtalen, se GDPR artikkel 6 nr. 1 bokstav b.

 

3.2 Personopplysninger i Memoriaprofil

I Memoria kan du opprette Memoriaprofil for deg selv eller noen andre. Vi samler inn og lagrer innhold og kommunikasjon og annen informasjon du oppgir når du bruker vår tjeneste. Dette kan inkludere informasjon om innholdet som du oppgir (metadata). Dette er nødvendig for å oppfylle avtalen, jf. GDPR artikkel 6 nr. 1 boksatv b.

Du velger selv hvilke personopplysninger du ønsker å dele gjennom Memoria. Du kan når som helst velge å slette de opplysningene du deler. Opplysninger du kan dele i en Memoriaprofil er:

 • Navn, fødselsdato, hjemsted og kjønn
 • Beskrivelse av person og interesser
 • Bilder av person
 • Informasjon om personens nære relasjoner
 • Historier og bilder fra personens liv

Det rettslige grunnlaget for å samle inn disse opplysningene er basert på samtykke, se GDPR artikkel 6 nr. 1 bokstav a. Det er frivillig å legge dem inn, og du kan når som helst slette dem selv. Ytterligere, i tilfeller hvor det ikke er gitt eller kan innhentes samtykke, er det rettslige grunnlaget for behandlingen berettigede interesser, jf. GDPR artikkel 6 nr. 1 bokstav f.

 

3.3 Tilgang til Memoriaprofil

Brukeren som oppretter Memoriaprofil er automatisk profilens administrator. Administrator kan gi andre brukere lesetilgang til Memoriaprofilen, eller tilgang som bidragsyter (redigeringstilgang). Bidragsytere kan gi tilgang til nye bidragsytere, og personer med lesetilgang kan gi nye brukere lesetilgang.

 

3.4 Samtykke

Alle personopplysninger om levende personer, herunder navn, bilder og beskrivelser, krever samtykke fra den enkelte eller noen som har samtykkerett på vegne av personen før det legges inn i en Memoriaprofil. Dersom du ikke har innhentet slikt samtykke kan du gjerne bruke vår mal. Samtykke kan også innhentes muntlig. Hver bruker er selv ansvarlig for at personer de deler opplysninger om samtykker til dette, og er innforstått med at slikt samtykke når som helst kan trekkes tilbake.

 

4. Databehandlere

Underleverandører som MinMemoria AS benytter seg av kan ikke bruke personopplysninger til annet formål enn å yte tjenesten som er avtalt. Dette er regulert gjennom egen databehandleravtale med hver enkelt underleverandør. Underleverandører kan inngå avtaler med andre underleverandører.

MinMemoria har inngått databehandleravtale med følgende foretak, jf. Nedenfor;

 • Tripletex AS, org. 914 286 018, privacy@tripletex.no (administrasjon og fakturering f.o.m. 2019)
 • Fiken AS, org. 913 312 465, kontakt@fiken.no (administrasjon og fakturering 2015-2019)
 • Intercom R&D Unlimited Company, compliance@intercom.com (supportsystem via chat)
 • Code 11 AS, org. 919 299 169, terje@code11.com (softwareutviklere)
 • Pipedrive ltd, org. 920 862 349, dpo@pipedrive.com (oppfølging av omsorgstjenester)
 • Microsoft / Office 365 (e-post og lagring av filer)

 

5. Informasjonskapsler

Vi bruker informasjonskapsler (“cookies”) for å hjelpe oss å bedre forstå bruksmønstre på nettsiden, og for å kunne gi en best mulig tjeneste og brukeropplevelse. Informasjonskapslene gjør f.eks. at nettsiden kan huske at du er du selv når du åpner en ny side i Memoria, slik at det går raskere å laste inn hver side. Vi bruker følgende informasjonskapsler:

 

Cookie Innhentes av Formål
xmedia-privacy Xmedia (utvikler av nettside) Lagre ditt samtykke til bruk av informasjonskapsler, slik at du ikke blir spurt på nytt hver gang du besøker nettsiden vår.
Intercom-id-uuapxbsx

Intercom-lou-uuapxbsx

intercom-session-uuapxbsx

Intercom chat-system Kommunikasjon og support for besøkere av nettside og brukere av tjenesten.
_gat

_gid

_ga

__utma

Google analytics Statistisk informasjon om besøk på nettside.
Under konfigurering Google AdWords Kartlegging av statistisk informasjon om søkeord og fraser som er brukt for å finne fram til nettsidene våre.
Kodesnutt i nettsidens kildekode Facebook Pixel Det er installert en Facebook-pixel på nettsiden. Pixelen gjør at vi kan tilpasse informasjon og markedsføring utifra bruksmønstere til brukere av nettstedet.

De fleste nettlesere lar deg endre innstillinger for informasjonskapsler samt å slette disse. Merk at enkelte funksjoner i Memoria kanskje ikke fungerer helt som de skal dersom du deaktiverer informasjonskapsler helt. Her er en oversikt over hvor du finner innstillinger for informasjonskapsler i de vanligste nettleserne:

Samtykke til bruk av cookies innhentes direkte i nettleseren.

 

6. Lagring av data

Databaser som inneholder personopplysninger i form av tekst, altså navn, e-postadresser, beskrivelser o.l. er lagret i Norge. Bildefiler som lastes opp i Memoriaprofilen lagres hos Amazon AWS, der fysisk lagring skjer i Irland.

 

7. Dine rettigheter

Som bruker har du til enhver tid rett til å be om at dine opplysninger rettes eller slettes, og til å få innsyn i, samt utlevert, de personopplysninger vi har om deg. Du kan til enhver tid se, rette eller slette dine personopplysninger i tjenesten.

Du er eier av dine personopplysninger, og har full rett til å velge hvilke opplysninger du vil lagre i Memoria. Dine viktigste rettigheter er:

 • Innsyn: Fullt innsyn i hvilke opplysninger vi har om deg, hvor opplysningene stammer fra samt formål med lagring av opplysningene.
 • Dataportabilitet: Din rett til å få dine personopplysninger utlevert i et strukturert, alminnelig anvendt og maskinlesbart format slik at du kan overføre det til en annen tjeneste.
 • Retten til å bli glemt: Din rett å få dine opplysninger slettet fra våre systemer. Du kan selv slette egne data ved å logge inn i tjenesten. Vi vil også slette dine opplysninger på forespørsel fra deg.
 • Klage til tilsynsmyndighet: Dersom du har opplevd noe du mener er et brudd på regelverket, kan du ta kontakt med oss eller sende en klage til Datatilsynet. Du finner mer informasjon om dette her.

Du kan lese mer om dine rettigheter som registrert bruker hos Datatilsynet.

 

8. Oppbevaring og sletting av dine opplysninger

Når du sletter egne data, eller ber om at disse slettes, slettes de fra våre systemer permanent. Dine personopplysninger vil for øvrig være lagret så lenge det er nødvendig for å kunne oppfylle formålet, altså bruk av tjenesten, foruten de tilfeller MinMemoria AS er forpliktet til å lagre slike opplysninger etter regnskaps- og bokføringslovverk.

 

9. Kontakt

Om du har spørsmål knyttet til behandling av personopplysninger kan du ta kontakt med MinMemoria AS på post@minmemoria.no.

 

Postadresse:

MinMemoria AS

Hernesveien 3

8003 Bodø

 

10. Endringer

Ved endringer i vår behandling av personopplysninger, f.eks. som følge av endringer i tjenesten eller i lovverk, og du er registrert som bruker av tjenesten, vil du varsles for å gjennomgå vilkårene på nytt.

 

 

 


Personvernerklæring MinMemoria AS – Versjon 2.0 – Oppdatert 23.05.2020

Gjeldende for nye og nåværende brukere fra 01.01.2016