Johanne Viksaas

Daglig leder

johanne@minmemoria.no

Elise Tinnan Gjelseth

Produktansvarlig

elise@minmemoria.no

Marthe Tverbakk Tjærandsen

Salgs- og kommunikasjonsansvarlig

marthe@minmemoria.no

Memoria i Media

Ny arena: Ergoterapeut og fagutvikler i MinMemoria, Ergoterapeuten nr. 4 2017

#Fornordnorge, Sparebank1 Nord-Norge 25.05.2017

Made in Norway, TV2 22.04.2017

Nyskaping i Trøndelag: får gamle til å huske, Adresseavisen 25.03.2017

Full fart for app-en med gode minner, Avisa Nordland 27.12.2016

 


Du finner historier fra våre brukere her.

Memoria er latin og betyr minne, erindring og tilbakekalling av minner.

Memoria digitaliserer livshistorien og gir enkel tilgang til bilder, historier og relasjoner fra personens liv. Med Memoria kan alle som kjenner personen bidra med de viktigste bildene, minnene og historiene fra personens liv. Livshistorien kan når som helst oppdateres med nye eller gamle opplevelser og minner, og gjøres enkelt tilgjengelig for helsepersonell. Memoria lar deg dele de gode øyeblikkene, for å enklere kunne skape gode sosiale stunder i hverdagen.

Vår visjon er å tilby et produkt som bidrar til glede, trivsel og livskvalitet, og videre å ta vare på og opprettholde personens identitet og integritet. Samtidig ønsker vi å bidra til tettere kontakt og kommunikasjon mellom brukeren, helsepersonell og pårørende.

Historien bak Memoria

Johanne Viksaas hadde alltid veldig god kontakt med bestefaren sin, Hermann. Da han var 96 år gammel studerte hun på andre siden av landet, og det ble utfordrende å opprettholde den gode kontakten. Hun forberedte seg ofte før hun ringte slik at de skulle ha et utgangspunkt for en samtale, og dette ble enda vanskeligere da han etter hvert kom på et sykehjem. De gikk tom for ting å prate om, og han ble mindre trygg på sine omgivelser.

Hermann følte seg ensom, og slet med søvn og angst på sykehjemmet. En kveld da Johanne var på besøk tipset hun en ansatt om å snakke med han om fotball og krigen, og da hun traff han igjen dagen etter var han i bedre humør enn på lenge. Han hadde sovet godt, og kunne fortelle at den snille sykepleieren hadde pratet med han helt til han sovnet. Johanne så da hvor viktig det er at helsepersonell kjenner personen de gir omsorg til, og at pårørende er en kjempeviktig ressurs på dette området. Hun bestemte seg for å bruke utdanningen sin innen innovasjon og velferdsteknologi til å løse dette problemet, og fikk støtte fra Innovasjon Norge til å utvikle prosjektet Memoria.

Memoria ble første gang testet på Mørkved sykehjem i Bodø, der ansatte og pårørende rundt fire beboere deltok. Resultatene viste at beboerne var i bedre humør, at ansatte kunne bruke livshistorien både til å skape gode øyeblikk og som en ressurs i situasjoner der personen var urolig, og at det for pårørende lettet på samvittigheten å kunne bidra på en ny måte. Memoria ble videre testet på flere sykehjem, før en ny og åpen versjon av løsningen ble lansert høsten 2016.

I samarbeid med