MEMORIA I OMSORGEN

Minner og erfaringer er en stor del av vår identitet. Det er viktig at de som gir omsorg har kjennskap til hva som er viktig den enkelte. I dag kartlegger de fleste livshistorien på papirskjema. Informasjonen hentes inn som grunnlag for at helsepersonell skal kunne gi god personsentrert omsorg.

Brukervennlig livshistorie

Memoria digitaliserer livshistorien, og gjør den mer levende og brukervennlig. Memoria knytter bilder til historien, som gjør den mer effektiv i erindringsarbeid, som samtaleverktøy og som et hjelpemiddel når brukeren er engstelig.Digitalisering og samhandling


Memoria gir rom for at livshistorien ikke bare er alt som har vært, men også det som skjer i nåtid. Man kan oppdatere den kontinuerlig, og kommunisere pårørende i samme plattform. Livshistorien som verktøy blir mer brukervennlig og attraktiv for brukergrupper i alle aldre.Livshistoriearbeid


Livshistorien er et godt og viktig hjelpemiddel for å se den enkelte bruker og deres ressurser. Den gir mulighet for bedre tilrettelegging og samhandling i hverdagen.Anbefalt praksis


Fokus på livshistoriearbeid trekkes blant annet frem i Nasjonale retningslinjer for demens, TID modellen og i kvalitetsreformen “leve hele livet”. Du kan også lese mer om livshistoriearbeid i fagheftet “Jeg er minnene mine”, utgitt av Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse.
 • Bent Høie

  For en god ide! Familien kan bruke appen til å dele beboernes livshistorie med helsepersonell. Bilder og historier. Da kan de ansatte snakke med de eldre om det som er viktig for dem. Det skaper trygghet og mindre ensomhet! Dette er en inspirasjon til vårt arbeid med reformen "Leve hele livet."

 • Marisol Eliassen

  Memoria er et godt verktøy for oss som jobber med personer med demens. Vi bruker det mye til forebygging av uro, men det kan også brukes under uro.

 • Anders Johnson

  Nå får mamma bli inkludert i familielivet på en helt annen måte. Og det fine er at hvilken som helst pleier kan plukke frem en iPad og prate med henne om ting hun husker, ting som betyr noe for henne. Det handler om livskvalitet.

 • Anett Hunstad

  Du klarer å hente dem ut av en situasjon der de føler at de ikke skal være eller hører hjemme, ved hjelp av bilder eller informasjon. De får snakke om ting de liker og kjenner igjen. I appen får du hele bakgrunnshistorien deres, tilgjengelig på enkelt vis til enhver tid. Det er man helt nødt til å ha.

KOM I GANG

Bestilling

Ta kontakt for bestilling eller et uforpliktende tilbud. Vi hjelper dere å definere mål og omfang.

Forberedelser

Vi planlegger gjennomføring av brukerkurs, gevinstmåling og interne rutiner i samarbeid med deres superbrukere.

Brukerkurs

Vi gjennomfører kurs for superbrukere, ansatte og pårørende. Dette gjennomføres for tiden kun over video.

Jobb mer personsentrert

Bruk Memoria i miljøarbeid, til forebygging av uro og som et bindeledd mellom tjenesten og pårørende.

Få et tilbud

MER OM IMPLEMENTERING

Her kan du lese mer om implementering av Memoria og hva som må være på plass i forkant.

Les mer

Infrastruktur

Memoria brukes hovedsakelig på nettbrett, og det anbefales minst et nettbrett per avdeling/bogruppe. Hvis pårørende skal kunne låne nettbrett ved besøk, anbefales det å ha et eget gjestenettbrett til dette formålet.

For å bruke Memoria kreves det tilgang til trådløst nett. Dersom det ikke er wifi tilgjengelig er det mulig å bruke data SIM-kort i nettbrettet.

 

Forberedelser og brukerkurs

Ved etablering velger omsorgstjenesten hvem som skal være superbrukere (Memoriakontakter). Før oppstart gjennomfører vi et forberedelsesmøte, der mål, gevinster og selve kursdagen planlegges. 

Ved oppstart gjennomfører vi brukerkurs, normalt over én dag, men det kan gjøres over flere dager ved større omfang. Kursdagen inneholder:

 • Kurs for Memoriakontakter (superbrukere) og ledere
 • Opplæring for ansatte
 • Memoriakveld for pårørende

NB: grunnet Covid-19 epidemien gjennomføres opplæring kun over video inntil videre. 

 

Implementering

Hver omsorgstjeneste har ulike behov, og implementeringsprosessen tilpasses deretter. Dette gjøres i tett samarbeid med Memoriakontakter og ledere. Hver avdeling anbefales å ha minimum to Memoriakontakter.

Memoriakontaktene har i samarbeid med leder et overordnet ansvar for:

 • At avdelingen har tilstrekkelig informasjons- og opplæringsmateriell
 • At interne rutiner for bruk etableres og følges
 • At ansatte og vikarer får opplæring
 • At pårørende får god informasjon og bistand ved behov

Memoriakontaktene har også løpende dialog med sin kontaktperson hos MinMemoria, som bistår i implementeringsprosessen.

 

Prismodell

Ved oppstart kjøper omsorgstjenesten en standardpakke som inkluderer brukerkurs, informasjonsmateriell og tilpasning av implementeringsprosessen for kunden. For bruk av tjenesten kjøper man lisenspakke med fri bruk for inntil min. 15 tjenestemottakere. Det er i tillegg mulig å sette opp en rammeavtale som gir kunden mulighet til å aktivere flere lisenser etter behov.

Hver lisens inkluderer Memoriaprofil for én tjenestemottaker. Memoriaprofilen kan ha ubegrenset innhold, og det kan gis et ubegrenset antall tilganger til profilen (for pårørende/helsepersonell).

Lisenspakken gir i tillegg tilgang på kontinuerlig oppdatert system, og inkluderer drift, lagring og vedlikehold av tjenesten.

Lisenser er ikke personlige, og kan overføres fra en Memoriaprofil til en annen innenfor avtaleperioden.

 

Skjul info

Ofte stilte spørsmål

 • Hvordan fungerer Memoria?

  Hver bruker av omsorgstjenesten har en personlig Memoriaprofil. Memoriaprofilen inneholder informasjon om brukerens bakgrunnshistorie, interesser og nære relasjoner, samt bilder og beskrivelser fra brukerens livshistorie. Flere kan ha tilgang til samme brukers Memoriaprofil, for eksempel pårørende, støttekontakt eller avlaster og helsepersonell. Alle med tilgang kan kommunisere med bilder og beskjeder i Memoriaprofilen, og opprettholde god innsikt og kontakt mellom omsorgstjenesten og de rundt.

 • Hvem kartlegger livshistorien i Memoria?

  I de fleste tilfeller er det pårørende som legger til bakgrunnshistorikk, interesser, minner og bilder i brukerens Memoriaprofil. Alle pårørende kan ha egen tilgang til Memoriaprofilen, og når som helst oppdatere eller utfylle livshistorien fra egen mobil, nettbrett eller PC. Helsepersonell kan også med samtykke bidra i utfylling av livshistorien, eller stå for hele kartleggingen.

 • Hvem har tilgang til brukerens Memoriaprofil?

  Det er kun de som spesifikt gis tilgang til en Memoriaprofil som får se innholdet i profilen. All informasjon er beskyttet med brukernavn og passord, og er ikke søkbar eller synlig for andre enn de som har fått tilgang. Man kan ha tilgang til flere Memoriaprofiler samtidig. Med redigeringstilgang (bidragsyter) kan man legge til og endre innhold i hele Memoriaprofilen. Med lesetilgang kan man se innholdet i hele Memoriaprofilen, men ikke redigere den. Begge tilgangstyper lar deg sende meldinger.

 • Kan vi sende bilder og meldinger i Memoria?

  Både helsepersonell og pårørende kan sende bilder og beskjeder i brukerens Memoriaprofil. Dette gjør det enklere for helsepersonell å dele øyeblikk fra brukerens hverdag, slik at pårørende får en bedre innsikt. Det gjør det også enklere for pårørende å opprettholde kontakt med sin kjære. God kommunikasjon øker opplevelsen av god kvalitet i tjenesten.

 • Må vi ha nettbrett for å bruke Memoria?

  Vi anbefaler å bruke nettbrett over mobil, da nettbrettet gir en bedre opplevelse når man f.eks ser på bilder eller leser historier sammen. Vi anbefaler også at man har minst ett nettbrett tilgjengelig for hver avdeling eller bogruppe. Visningsappen kan brukes på alle nettbrett og mobiler som har Android eller IOS operativsystem.

 • Kan vi ha flere Memoriaprofiler på samme nettbrett?

  Når du logger inn i appen vil du se alle Memoriaprofiler du har tilgang til. Som helsepersonell får du alle brukeres livshistorier lett tilgjengelig i et oversiktlig format. På denne måten kan du ta nettbrettet med deg fra bruker til bruker, og ivareta personsentrert fokus i alt du gjør.

 • Må vi ha trådløst nett for å bruke Memoria?

  For å bruke Memoria må nettbrettet være koblet til internett. Dette kan gjøres via trådløst nett, eller ved å bruke SIM-kort i nettbrettet.
  Hos noen abonnementsleverandører kan man få gratis data SIM-kort tilknyttet et eksisterende abonnement, slik at det ikke medfører ekstra kostnader. Sjekk gjerne om dette er mulig hos deres leverandør.

 • Kan bruker eller pårørende bruke Memoria selv?

  Både bruker og pårørende kan bruke Memoria selv. De kan logge inn med egen tilgang, og kan ha enten lesetilgang eller være bidragsyter i Memoriaprofilen.
  De kan bruke visningsappen (App Store / Google Play) for å se på Memoriaprofilen, og web-applikasjonen for å redigere Memoriaprofilen såfremt de har redigeringstilgang.

 • Hva er forskjell på nettsiden og visingsappen?

  I web-applikasjonen (innlogging i nettleser) kan du opprette og redigere Memoriaprofiler, administrere tilganger og din egen brukerkonto.

  Visningsappen (App Store / Google Play) er laget for at hvem som helst skal kunne bruke den, uten fare for å gjøre uønskede endringer i selve Memoriaprofilen. I visningsappen kan du se Memoriaprofiler du har tilgang til, sende melding med eller uten bilde og favorisere bilder, men altså ikke redigere selve Memoriaprofilen.

 • Hvor finner jeg tips og brukermanual?

  Du finner tips og veiledere for de fleste funksjoner på Brukerstøtte. Ta gjerne kontakt med oss hvis du ikke finner svar på det du lurer på.

 • Hvordan ivaretas personvern i Memoria?

  Personvern er viktig for oss, og vi er opptatte av at ditt personvern ivaretas og behandles med respekt. Du kan lese mer om dette her:  Ta gjerne kontakt med oss hvis du ønsker mer informasjon om hvordan vi jobber med personvern og datasikkerhet.

BRUKERVENNLIG LIVSHISTORIE

Kontakt oss

Ønsker du mer informasjon til deg selv eller din omsorgstjeneste? Ta gjerne kontakt med oss gjennom kontaktskjemaet nedenfor, eller direkte på telefon.
Besøksadresse
Kunnskapsparken Bodø, Sjøgata 15/17 4.etg, 8006 Bodø
Epost
post@minmemoria.no
Telefon
73 02 22 22