Memoria er fremtidens omsorgsverktøy

Ivareta personsentrert omsorg med livshistorien lett tilgjengelig

Memoria styrker
de mellommenneskelige relasjonene

I Memoria formidler pårørende livshistorien, slik at du enkelt kan bli bedre kjent med personen. På et nettbrett har du tilgang til alle på avdelingen sin livshistorie, og kan se bilder, historier og relasjoner som pårørende har lagt inn. Ta med nettbrettet i stua, på rommet eller i sansehagen, se på gamle bilder sammen og snakk om det som er viktig for den enkelte.
 • Bent Høie

  For en god ide! Familien kan bruke appen til å dele beboernes livshistorie med helsepersonell. Bilder og historier. Da kan de ansatte snakke med de eldre om det som er viktig for dem. Det skaper trygghet og mindre ensomhet! Dette er en inspirasjon til vårt arbeid med reformen "Leve hele livet."

 • Kristin Brandsæter

  En godt utfylt profil i Memoria er virkelig en gullgruve for oss ansatte, da mange av våre beboere av forskjellige grunner har problemer med å uttrykke seg. Det skapes gyldne øyeblikk når vi blar i bilder sammen, eller jeg gjenforteller et minne som har betydd mye for beboeren. Det er flott å se at beboere kan bli roligere, lettere til sinns, bli stolt, eller kan bekrefte med nikk og smil det vi ser og leser.

 • Torill Moe

  Jeg visste ikke at en av beboerne her hadde vært orienteringsløper før jeg så profilen de pårørende hadde laget. Jeg er sikker på at dette kan virke mot både angst og utrygghet.

Livshistorien som ressurs

Når man vet hva som er viktig for den enkelte er det lettere å bygge en god relasjon med personen, og tilrettelegge aktiviteter og samtaler med utgangspunkt i personens ressurser og interesser. Lett tilgjengelig informasjon om hva som engasjerer og er meningsfylt for den enkelte kan brukes i omsorgen, for å ivareta medbestemmelse og mestring.

Samarbeid med pårørende

Livshistorien består ikke bare av den enkelte, men også alle rundt. Når en person har utfordringer med å formidle sin historie, er det viktig at de som kjenner personen best kan bidra til å formidle og ivareta den. Derfor er pårørende en viktig ressurs for omsorgstjenesten på dette området.

Glede og engasjement

Minneaktiviteter har betydning for å ivareta identiteten og det har vist seg å være positivt at andre lytter og viser interesse. Det å få snakke om noe som engasjerer den enkelte kan bidra til glede og engasjement, både blant ansatte og personen. Dette kan forebygge depresjon og forbedre kognitive funksjoner, psykologisk velvære og integritet.

Alltid oppdatert

I Memoria kan helsepersonell og pårørende enkelt oppdatere hverandre om hva som skjer på og utenfor omsorgstjenesten gjennom bilder og meldinger. Når pårørende får være en ressurs som bistår helsepersonell i å gi god omsorg, bidrar dette til et godt samarbeid og økt engasjement mellom pårørende og omsorgstjenesten.

Møt Hermann

Hvordan komme i gang med Memoria

1. Kontakt oss

Ta kontakt med oss for å bestille, eller for et uforpliktende tilbud.

2. Oppstart

Implementeringen starter med opplæring for ansatte og pårørende.

3. Opprett Memoriaprofiler

Pårørende oppretter Memoriaprofil til sin beboer, og sykehjemmet får tilgang.

4. Bruk Memoria i omsorgen

Ivareta personsentrert omsorg og skap gode øyeblikk i hverdagen.

For å komme i gang med Memoria betales det en implementeringsavgift, og en årslisens for hver bruker som dekker service og drift av tjenesten. Ta kontakt med oss hvis du har spørsmål eller ønsker et uforpliktende tilbud.

Få et tilbud

Implementering

Implementeringen starter med en oppstartsdag, der vi sørger for at du får en god start med Memoria, at nettbrettene er klare for bruk og at pårørende har fått nødvendig informasjon til å starte livshistoriekartleggingen.

Les mer

Vi starter med å gi en innføring i Memoria til ansatte der de også får teste en demoprofil. Vi anbefaler at hver avdeling på forhånd velger en Memoriakontakt, som vil være kontaktperson for pårørende og nye ansatte som har spørsmål eller behov for opplæring i Memoria. Avdelingenes valgte Memoriakontakter vil få en egen gjennomgang av Memoria som system og som omsorgsverktøy, slik at de senere kan bistå nye pårørende og ansatte.

På ettermiddagen arrangerer vi Memoriakveld for pårørende, som er en hyggelig og sosial kveld for både ansatte og pårørende, der vi oppfordrer flere familiemedlemmer til å delta. Brukere er hjertelig velkommen til å bli med sammen med pårørende, slik at gode minner og historier kan deles og legges inn i Memoria. Vi starter med å gi informasjon om Memoria og hvordan det brukes i praksis, før vi avslutter kvelden med et Memoriaverksted der vi bistår pårørende med å opprette Memoriaprofil og legge inn informasjon og bilder.

På oppstartsdagen tar vi med informasjonsmateriell, brukermanualer og oppstartshefter til ansatte og pårørende, vi utarbeider også invitasjon som dere kan sende til pårørende og henge opp i avdelingene.

For større institusjoner er det mulig å kjøpe flere opplæringsdager. 

Skjul info

Ofte stilte spørsmål

 • Hvem er det som legger livshistorien inn i Memoria?

  Barn, barnebarn og andre som har gode minner med personen kan dele dette uansett hvor de bor eller befinner seg. Familie som bor langt unna og ikke har mulighet til å komme på besøk så ofte, kan gjennom Memoria dele viktig informasjon fra livet til beboeren slik at dere kan bli bedre kjent med personen. Det er hovedsakelig pårørende som oppretter og oppdaterer Memoriaprofilen via nettsiden, men dersom en bruker ikke har pårørende, eller at det av andre grunner ikke er mulig for pårørende å gjøre dette selv, kan helsepersonell med samtykke opprette Memoriaprofilen.

 • Kan helsepersonell legge inn bilder og historier?

  I appen har ansatte mulighet til å dele bilder fra hverdagen til beboerne i meldingsveggen. Her kan man sende hilsninger og bilder til pårørende, og dele aktiviteter som skjer på sykehjemmet eller i omsorgsboligen. Hvis beboeren for eksempel har deltatt på sangkvelden eller pyntet seg til en fin middag, kan det være hyggelig for pårørende å få et bilde av dette. Hvis dere derimot ønsker å bidra med historier og bilder i andre deler av Memoriaprofilen, så kan pårørende gi enten hele avdelingen, eller f.eks en primærkontakt, tilgang til dette og dere kan gjennom nettsiden legge inn dette.

 • Hvem har tilgang til informasjonen som ligger i Memoria?

  Pårørende bestemmer hvem som har tilgang til Memoriaprofilen, og kan gi tilgang til dem de ønsker eller koble profilen til avdelingen slik at alle ansatte kan bli bedre kjent med personen. All informasjon er beskyttet med brukernavn og passord, og er ikke søkbar eller synlig for andre enn de som har fått tilgang til å se informasjonen. Medisinsk informasjon eller andre sensitive opplysninger skal ikke legges inn i Memoria, da slik informasjon kun skal ligge i journalsystemer.

 • Kan jeg ha livshistorien til flere personer på samme nettbrett?

  I Memoria kan vi opprette avdelinger for sykehjemmet eller omsorgsboligen, eller hele dagsenteret, og du vil da få tilgang til alle personene sin livshistorie i oversikten på nettbrettet.

 • Må vi ha nettbrett for å bruke Memoria?

  Vi anbefaler at Memoria brukes på nettbrett. På nettbrettet kan man laste ned visningsappen og enkelt bruke den til å se på bilder sammen, lese historier eller snakke om personen sine interesser. Appen til nettbrett og mobil er utviklet uten redigeringsfunksjoner slik at hvem som helst skal kunne bruke den, uten fare for å endre eller slette noe ved et uhell. Vi anbefaler å bruke nettbrett over mobil, da nettbrettet gir en bedre opplevelse når man f.eks ser på bilder eller leser en historie sammen. Vi anbefaler også at man har minst ett nettbrett tilgjengelig for hver avdeling. Appen kan brukes på alle nettbrett og mobiler som har Android og IOS operativsystem.

 • Må vi ha trådløst nett for å bruke Memoria?

  For å bruke Memoria må nettbrettet være koblet til internett. Dette kan enten være via et trådløst nett, eller ved å bruke SIM-kort i nettbrettet. (Hos noen leverandører av mobilabonnementer kan man få gratis data SIM-kort tilknyttet et eksisterende abonnement)

 • Kan personen selv eller pårørende bruke eget nettbrett?

  Alle som har tilgang til Memoriaprofilen kan logge inn på nettbrett, mobil eller PC for å se eller oppdatere Memoriaprofilen.

Slik kommer
du i kontakt med oss

Ønsker du mer informasjon til deg selv eller din omsorgstjeneste? Ta gjerne kontakt med oss gjennom kontaktskjemaet nedenfor, eller direkte på telefon.
Besøksadresse
Kjøpmannsgata 11,
7013 Trondheim
Epost
post@minmemoria.no
Telefon
975 16 726