Brukervilkår

Disse vilkårene og retningslinjene for bruk regulerer bruken din av Memoria (”Tjenesten”). Gjennom å opprette bruker samtykker brukeren til disse brukervilkårene.

1. Memoria

Memoria er en digital minnebok og et verktøy for kontakt og kommunikasjon mellom pårørende, ansatte og brukere av helse- og omsorgstjenester. Memoria er styrt av pårørende som legger inn informasjon om brukeren, familiemedlemmer, historier og bilder fra brukerens liv. De som gis tilgang til Memoriaprofilen kan også kommunisere gjennom bilder og meldinger i Memoriaprofilen.

2. Generelt om tjenesten

Memoria tilbys via internett, og er optimalisert for bruk på nettbrett. For bruk sammen med pasient anbefales Memoria visnigsapp, som er tilgjengelig for nedlastning på Apples App Store og Google Play. Brukere er selv ansvarlig for alt innhold.

3. Abonnement, prøveperiode, fakturering og oppsigelse

3.1 Abonnement

Det er gratis å registrere seg og ha en brukerkonto. Ved oppretting av Memoriaprofil blir brukerkontoen som oppretter Memoriaprofilen automatisk satt som administrator. Memoriaprofilen har en gratis prøveperiode på 30 dager, dersom ikke annet er avtalt eller spesifisert, se punkt 3.2.

3.2 Gratis prøveperiode

Memoria tilbyr gratis prøveperiode til alle nye Memoriaprofiler. Prøveperioden er på 30 dager, dersom ikke annet er avtalt eller spesifisert. Det er ingen forpliktelser i prøveperioden og ingen påkrevd registrering av betalingsinformasjon.

3.3 Endt prøveperiode, betaling og fakturering

Dersom man ønsker å fortsette bruken av Memoria etter endt prøveperiode er prisen 99 kr per måned eller 999 kr per år for Memoriaprofilen, uavhengig av hvor mange personer som har tilgang til profilen. Det er administrator for Memoriaprofilen som håndterer betaling ved endt prøveperiode, dersom ikke annet er avtalt. Memoria vil sende en påminnelse før prøvetiden utløper.

3.3.1 Betalingsmåte

Memoria vil sende faktura til registrert administrator for Memoriaprofilen på e-post.

3.3.2 Faktureringsperiode

Betaling for Memoriaprofilen faktureres ved utløpt prøveperiode, og deretter årlig for årsabonnement eller månedlig for månedsabonnement. Memoria forbeholder seg retten til å endre fakturadato eller forfallsdato dersom det er hensiktsmessig.

3.3.3 Prisendringer

Ved eventuelle prisendringer vil brukere på forhånd bli varslet. Prisendringer vil varsles i så god tid at det er mulig å si opp tjenesten før prisendringen trer i kraft.

3.4 Oppsigelse og sletting av profil

Abonnementer som sies opp innen neste belastningsdato vil ikke bli belastet for påfølgende periode. Abonnementet sies opp ved å slette Memoriaprofilen.

4. Bruk av tjenesten – plikter, rettighet og eierskap

4.1 Bruk av tjenesten

Brukeren er selv ansvarlig for hvordan tjenesten benyttes. Bruk av tjenesten som ikke er i henhold til brukervilkårene kan medføre utestengelse fra tjenesten.

4.2 Plikter og oppgaver

Ved opplasting av bilder og annen informasjon i Memoriaprofilen, godkjenner den som laster informasjonen opp at den brukes og er tilgjengelig for alle personer som har tilgang til Memoriaprofilen.

4.3 Ikke-medisinsk innhold

Pårørende eller ansatte i helse- og omsorgstjenester som bistår i bruken av tjenesten skal ikke legge inn medisinsk informasjon. Tjenestens innhold skal utelukkende være av ikke-medisinsk karakter.

4.4 Taushetsplikt

Partene skal bevare taushetsplikt overfor utenforstående om hvem som bruker tjenesten, samt innholdet som legges inn av, eller på vegne av, pasienter, pårørende og andre brukere. Privat informasjon, herunder bilder, skal ikke deles mellom pasienter uten at dette er avtalt eller gitt samtykke til.

4.5 Eierskap og bruksrett til innhold i Memoria

All informasjon og bilder som lastes opp i Memoriaprofilen eies av personene som har lagt dette inn. Ved å legge inn bilder og informasjon aksepterer den som legger dette inn at alle andre som har tilgang til den aktuelle Memoriaprofil får tilgang og bruksrett til materialet.

4.6 Sletting av data

Brukeren kan selv slette egne data gjennom web-applikasjonen.

5. Memorias leveranse

5.1 Memorias overordnede tjeneste

Memoria har ansvaret for forvaltning, drift og videreutvikling av tjenesten.

5.2 Informasjon til og kontakt med brukere av tjenesten

Memoria vil kontakte brukere av tjenesten via e-post ved for eksempel informasjon om nye oppdateringer, endring av vilkår, undersøkelser mv.

5.3 Endringer

Eier av Memoria har rett til å overdra alle rettigheter og forpliktelser til et annet rettssubjekt (for eksempel ved endring av selskapsform, oppkjøp av bedrift etc.) som tilbyr tjenesten eller tilsvarende tjeneste, forutsatt at det er kontinuitet overfor brukere.

5.4 Sikkerhet

Eier av Memoria har ansvar for at innholdet er sikret forsvarlig. Alle data lagres og forvaltes i henhold til gjeldende norske regler og forskrifter. Personopplysninger lagres og driftes utelukkende i Norge. Bildefiler som lastes opp lagres på AWS S3. All kommunikasjon foregår kryptert.

6. Mislighold

Memoria er ikke ansvarlig for tap som brukere av systemet lider på grunn av mislighold eller feil i tjenesten. Memoria er heller ikke ansvarlig for mangler eller manglende bruk/tilgjengelighet.

Vilkår og retningslinjer for bruk – Versjon 2.1 – oppdatert 13.03.2017

Gjeldene for nye og nåværende brukere fra 01.01.2016